Liviu Stelian
Romanian Artist
Artist Statement | Liviu Stelian Artist

Artist Statement

Artist Statement

For me the inspiration is a perpetual presence. When I open my eyes in the morning and until the night (watching with eyes of my mind ) I see only the subjects of the painting. Our world is full of messages.

Declaraţie de artist

Pentru mine inspiraţia este o prezenţă perpetuă. De când deschid ochii dimineaţa şi până noaptea (cu ochii minţii), văd numai subiecte de pictură. Lumea noastră e plină de mesaje.

All my work is a history of things seen and shared with others. None of my works is invented or depicts “free spectacular”, but I want my works to depict a translation of spectacular „ORDINARY” for each of the viewers.

My art focuses on the enjoyment of life and is permeated with a love for nature. I strive and most of the times I think I succeed the scale of importance between object represented and environment should be kept in balance potencying each other.


Toată opera mea este o istorie a lucrurilor văzute şi împărtăşite celorlalţi. Nimic din arta mea nu este inventat sau prezentat “spectaculos gratuit”, dar am urmărit ca lucrările mele să reprezinte traduceri ale spectaculosului “OBIŞNUIT” pentru fiecare dintre privitori.

Arta mea se concentrează pe bucuria de viaţă şi este pătrunsă de dragoste pentru natură. Mă străduiesc şi de cele mai multe ori cred că reuşesc ca balanţa importanţei dintre obiectul reprezentat şi mediul înconjurător să fie ţinută în echilibru potenţându-se reciproc.

Leave a Comment